POSTIHLA VÁS EXEKUCE? MÁTE DLUHY? NEVÍTE SI RADY?

VOLEJTE 608 815 828. POMŮŽEME VÁM!

Co je to exekuční titul?
Napsal uživatel Administrator
Čtvrtek, 08 Srpen 2013 13:12
PDF Tisk Email

Exekuce už je samotným výkonem rozhodnutí, ale předchází jí několik úkonů, které jsou nezbytné pro to, aby nastala. Jedním z nich je exekuční titul.

Co vede k exekuci

Vše začíná nalézacím řízením u soudu, kde věřitel a dlužník vedou spor o tom, zda existuje dluh. Poté, co soud vydá na základě nalézacího řízení rozhodnutí, které označujeme jako exekuční titul, může věřitel na jeho základě požádat soud o to, aby nařídil exekuci.

Co vše je exekuční titul

Typickým příkladem exekučního titulu je právě výše zmíněné rozhodnutí soudu. Tím je například:

  • rozsudek
  • usnesení
  • platební rozkaz
  • směnečný platební rozkaz

Exekučním titulem mohou být i rozhodnutí orgánů státní správy. Jedná se o:

  • platební výměr
  • výkaz nedoplatků na daních
  • výkaz nedoplatků na nemocenském pojištění
  • výkaz nedoplatků na sociálním zabezpečení

Tímto výčet exekučních titulů nekončí, protože dle exekučního řádu mohou být exekučním titulem i exekutorský nebo notářský zápis.

Exekutorský zápis

Sepsáním exekutorského zápisu věřitel a dlužník dobrovolně prohlašují, že mezi nimi existuje dluh a že se dlužník zavazuje tento dluh do určitého data splatit.
Oba dva zároveň dávají výslovný souhlas ke vzniku exekučního titulu.

Aktualizováno Pondělí, 09 Září 2013 08:26