POSTIHLA VÁS EXEKUCE? MÁTE DLUHY? NEVÍTE SI RADY?

VOLEJTE 608 815 828. POMŮŽEME VÁM!

Insolvenční návrh dlužníka
Napsal uživatel Administrator
Středa, 26 Červen 2013 14:49
PDF Tisk Email

Insolvenční návrh je první fází insolvenčního řízení. Návrh může podat jak dlužník, tak věřitel. V případě hrozícího úpadku podává insolvenční návrh jen dlužník. Návrh mohou podat též zákonní zástupci dlužníka. V případě právnické osoby má toto právo její statutární orgán a likvidátor dlužníka, který je právnickou osobou v likvidaci.

Insolvenční návrh dlužníka dokládá důvod předpokladu existence úpadku a návrh řešení úpadku. Dlužník, který se chce oddlužit, má povinnost uvést způsob řešení úpadku. V tomto případě je nutnost spojit s insolvenčním návrhem i návrh na oddlužení.

Kdy podat insolvenční návrh dlužníka?

Je-li dlužníkem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, má povinnost podat insolvenční návrh hned poté, co se dozvěděl o svém úpadku, nebo byl-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem jeho podniku nebo exekuce proto, že cena majetku náležejícího k podniku nepřevyšuje výši závazků náležejících k podniku; to neplatí, má-li dlužník ještě jiný podnik.

Co musí insolvenční návrh dlužníka obsahovat

Insolvenční návrh musí obsahovat jasné označení, kdo je dlužník a kdo je navrhovatel, případně jejich zástupců. Označení fyzické osoby obsahuje jméno, příjmení a bydliště (nebo sídlo), případně identifikační číslo. Označení právnické osoby obsahuje obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo.

Dlužník podává insolvenční návrh sám na sebe

V takové situaci musí dlužník v návrh uvést skutečnosti, které potvrzují jeho úpadek nebo hrozící úpadek. Součástí návrhu musí být i předepsané přílohy, jimiž jsou:

  • seznam majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků
  • seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů
  • seznam svých zaměstnanců
  • listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek

Jak zrušit insolvenční návrh dlužníka?

Než dojde k vydání rozhodnutí o úpadku, může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět. Totéž může udělat do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Aktualizováno Středa, 26 Červen 2013 15:14