POSTIHLA VÁS EXEKUCE? MÁTE DLUHY? NEVÍTE SI RADY?

VOLEJTE 608 815 828. POMŮŽEME VÁM!

Co je rozhodčí doložka?

Rozhodčí doložka vkládá oprávnění rozhodců k rozhodování budoucích sporů vzniklých z této smlouvy. O řešení sporu rozhoduje rozhodčí soud, nikoli obecný soud, což přináší jednotlivým stranám rychlé a spravedlivě řešení sporu.

 
Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí (CEE) je zřízena Exekutorskou komorou České republiky. Jde o veřejně dostupný seznam, kde je možné zjistit informace o jednotlivých exekučních případech.

 
Co je exekuce?

Nesplácíte-li své dluhy, ať už vědomě či nevědomky, pak se můžete dřív nebo později dostat do exekučního řízení. Nejste si jisti, co přesně exekuce znamená a jaké může mít následky?

 
Exekuce přikázáním pohledávky

Exekuce přikázáním pohledávky je základní způsob, jak exekutor provádí exekuci, jestliže je vymáhaná peněžitá pohledávka. Takto provedená exekuce může být provedena pouze na bankovním účtu povinného, tedy dlužníka.

 
Územní působnost exekutora

Co je územní působnost exekutora?

Územní působnost exekutora je teritoriální princip činnosti soudních exekutorů. Exekutoři jsou tedy pověřováni vykonáváním soudních a dalších rozhodnutí v kraji, kde je sídlo jejich úřadu.

 
Exekuce vyklizením

Exekuce vyklizením je vedle odebrání věci jedním ze způsobů exekuce na nepeněžní plnění. Také na exekuci vyklizením jako na ostatní exekuce se vztahují zákonem stanovené procesní podmínky, které musí být naplněné, aby exekuce mohla být provedena.

 
Co je to předžalobní výzva

Předžalobní výzva je vstřícný krok vůči dlužníkovi, kterým ho věřitel vyzývá k zaplacení dluhu. Je specifikována v novele občanského soudního řádu a exekučního řádu, která je účinná od 1. 1. 2013 (zákon č. 396/2012 Sb.). V novele se používá termín "výzva k plnění".

 
Exekuce není osobní bankrot

Mysleli jste, že exekuce znamená to samé jako osobní bankrot? Pokud ano, tak jste se mýlili. Víte, jaké jsou rozdíly mezi osobním bankrotem a exekucí? Více informací se dozvíte v tomto článku.

 
Co je to exekuční titul?

Exekuce už je samotným výkonem rozhodnutí, ale předchází jí několik úkonů, které jsou nezbytné pro to, aby nastala. Jedním z nich je exekuční titul.

 
Co je to mobiliární exekuce

Dostali jste se do finančních nesnází a máte strach z exekuce? Víte o tom, že je více možností, jak exekučně peníze vymáhat? Pokud Vám hrozí exekuce, nejlepší rada je samozřejmě dluh v co nejkratší době uhradit a tím exekuci zastavit, co ale v případě, že nemáte dost finančních prostředků na to, abyste své finanční závazky uhradili včas? Můžete se pokusit s věřitelem domluvit na splátkovém kalendáři, na ty ale bohužel nemusí každý přistoupit a pak přichází na řadu soudní jednání a nařízení exekuce. To nejhorší co můžete udělat je, že budete dělat tzv. mrtvého brouka, nic tím nevyřešíte, jen své problémy prohloubíte. A říkate si, že nemáte dostatek peněz v zaměstnání, že Vám nemá kdo co sebrat? Mýlíte se. Může přijít na řadu "mobiliární exekuce".

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Strana 1 z 2