Loading color scheme

Co je rozhodčí doložka?

Rozhodčí doložka vkládá oprávnění rozhodců k rozhodování budoucích sporů vzniklých z této smlouvy. O řešení sporu rozhoduje rozhodčí soud, nikoli obecný soud, což přináší jednotlivým stranám rychlé a spravedlivě řešení sporu.

Rozhodčí řízení upravuje zákon č 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodčí smlouva může být zaměřena na:

 • Již vzniklý spor (smlouva o rozhodci)
 • všechny spory vzniknuvší v budoucnu z konkrétního právního vztahu nebo z definovaného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka).

Co by měla obsahovat rozhodčí smlouva

Rozhodčí smlouva musí být vždy uzavřena písemně, v jiném případě nenabývá platnosti, a obsahuje následující položky.

 • Určení rozhodců
 • Rozhodčí smlouva nemusí obsahovat konkrétní jména rozhodců, stačí pouze jejich určení. Vždy musí být určen lichý počet rozhodců, ale spor může rozhodnout už i jeden rozhodce. V případě, že není ustanoven počet rozhodců, určí si každá strana jednoho rozhodce a ti pak volí svého předsedajícího rozhodce.

 • Průběh rozhodčího řízení
 • Rozhodčí řízení se koná na místě dohodnutém ve smlouvě. Smluvní strany si také mohou určit postup, dle kterého bude vedeno rozhodčí řízení. Jestliže není ve smlouvě uvedeno jinak, probíhá řešení ústní formou.

 • Rozhodčí nález
 • Každý rozhodčí nález obsahuje odůvodnění. V případě, že se smluvní strany domluví, že odůvodnění není nutné, nemusí být obsaženo. V této situaci obsahuje rozhodčí nález záhlaví, výrok o povinnosti, poučení o opravném prostředku a varianty výkonu rozhodnutí, datum a podpis předsedy rozhodců.

  Rozhodčí nález může být také na žádost jedné ze stran přezkoumán jinými rozhodci. Takové přezkoumání je standardním rozhodčím řízením.

  Rozhodčí doložka a půjčka

  Rozhodčí doložku používají v některých případech i společnosti, které se zabývají půjčováním peněz. Jakmile dlužník nesplácí věřiteli smluvené závazky, pak se věřitel obrátí na rozhodčí soud, kde je spor vyřízen daleko dříve než u obecného soudu.

  Nezapomeňte, že nesplácením dluhů dojde dřív nebo později k exekuci. Exekuce na sebe nenechá dlouho čekat.
  Máte nějaké finanční problémy a hrozí vám exekuce? Nezůstávejte na své problémy sami a kontaktujte odborníky ve finanční oblasti. Jednou prověřenou společností je firma NEXTA Consulting s.r.o.. Vždy uděláme maximum pro vyřešení vaší situace.