Loading color scheme

Co je to předžalobní výzva

Předžalobní výzva je vstřícný krok vůči dlužníkovi, kterým ho věřitel vyzývá k zaplacení dluhu. Je specifikována v novele občanského soudního řádu a exekučního řádu, která je účinná od 1. 1. 2013 (zákon č. 396/2012 Sb.). V novele se používá termín "výzva k plnění".

Kdo a kdy zasílá předžalobní výzvu

 • Předžalobní výzvu zasílá věřitel dlužníkovi.
 • Musí tak učinit nejméně 7 dnů před podáním žaloby.
 • Věřitel není povinnen podat přežalobní výzvu.
 • Pokud věřitel podá předžalobní výzvu má nárok na náhradu nákladů soudního řízení. Tedy má zájem vymoci i náklady spojené se soudním řízením.
 • Zasílá se před samým zahájením nalézacího řízení, ve kterém se určuje, kdo je dlužník a jaký má dluh.

 

Co obsahuje předžalobní výzva

 • Obsahem předžalobní výzvy je vyzvání dlužníka věřitelem, aby mu včas zaplatil, co mu dluží.
 • Může se v ní objevit i upozornění, že může dojít až k exekučnímu řízení.

 

Kam s jak se zasílá předžalobní výzva

Věřitel zašle výzvu

 • na jemu známou adresu
 • na doručovací adresu
 • na poslední známé bydliště dlužníka.

Předžalobní výzvu lze

 • zaslat poštou
 • předat před svědky
 • nebo jinak doručit.

U soudu však musí věřitel prokázat, že tak učinil. Pro tyto účely se zaslání doporučeně poštou jeví jako nejvhodnější.

 

Přebírání zásilek

Ačkoliv se institut předžalobní výzvy jeví jako vstřícný krok k dlužníkům, musí tito ale tuto službu využívat. Například zodpovědným přebíráním zásilek. Věřitel po podání výzvy už není zodpovědný za to, jestli si ji dlužník převzal nebo ne.

V České republice platí fikce doručení: po uplynutí 10denní lhůty se zásilka považuje za doručenou, i když si ji adresát fakticky nepřevezme.

 

Přecházet exekuci

Nejlepším způsobem, jak se do exekuce vůbec nedostat, je začít řešit dluhy včas. Máte-li problémy s řešením exekuce, obraťte se na odborníky z NEXTA FINANCE, s.r.o., kteří díky svým zkušenostem dokážou pomoci vyřešit vaši finanční situaci.