Loading color scheme

Exekuční srážky se v roce 2017 změnily

Zajímá vás kolik peněz vám zůstane v roce 2017, jestliže vám exekutor nařídí srážky ze mzdy? V roce 2017 došlo ke změnám, které vám nyní představíme. Dozvíte se, kolik je nezabavitelné minimum, jak probíhá exekuce na sociální dávky a mnoho dalšího.

Jaká je částka nezabavitelného minima?

Stejně jako v předešlých letech je také od 1. 1. 2017 několik změn ve výpočtech nezabavitelného minima při exekučním řízení. Tato částka je ve výši dvou třetin součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě.

V roce 2017 došlo k mírnému snížení, v návaznosti na snížení normativních nákladů na bydlení. V předchozím roce byla tato částka 6 178,67 korun, v letošním roce je to o 24 korun méně, tedy 6154,67 korun.

Minimální mzda a exekuce na plat

V roce 2017 byla minimální mzda zvýšena na částku 11 000 Kč. Je-li dlužník ženatý a má dvě děti, pak je nezabavitelné minimum ve výši 10 771 Kč.

V případě přednostních pohledávek může dojít k zabavení částky ve výši 934 Kč a u nepřednostní pohledávky 467 korun.

Exekuce na sociální dávky

Také u ostatních výdělků jako je dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnost nebo nemocenské či jiné dávky, pak dochází k obdobným výpočtům jako u minimální mzdy. Stejně tak i u sociálních (rodičovská, mateřská) a důchodových dávek. Avšak exekuce na sociální dávky je možné provést pouze u některých typů. Možná srážka není například z příspěvku na bydlení.

Jak budou probíhat srážky ze mzdy při insolvenci?

Obdobně dochází k výpočtu také v případě insolvence. Pakliže někdo žádá o oddlužení pomocí splátkového kalendáře, pak jsou u takového člověka prováděny srážky ze mzdy. V tomto případě dochází ke stejnému postupu jako u přednostní pohledávky.

Současná exekuce na plat a bankovní účet U exekučního řízení může dojít také k nařízení srážek ze mzdy, kdy zaměstnavatel provede srážku ze mzdy a zbylou částku pošle na účet svého zaměstnance. Pokud dochází zároveň k zablokování bankovního účtu, pak dlužník nedostane nic. V takovém případě bohužel neexistuje rozumné řešení. Bohužel tento případ stále není nijak rozumně ošetřen. Pokud zaměstnanec ví, že může dojít k zablokování bankovního účtu, pak je vhodné, požádat zaměstnavatele o výplatu zbylé částky hotově. Obáváte se exekuce?

Hrozí vám nebo vašim blízkým exekuce a exekuční srážky. Nechcete na řešení zůstávat bez pomoci? Pak nás kontaktujte. Řešením exekucí našich klientů se zabýváme již několik let. Také díky tomu jsou naše řešení efektivní.