Loading color scheme

Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí (CEE) je zřízena Exekutorskou komorou České republiky. Jde o veřejně dostupný seznam, kde je možné zjistit informace o jednotlivých exekučních případech. Je také možné dozvědět se, zda konkrétní člověk nebo jiný subjekt má nařízenou exekuci dle exekučního řádu, o jakou exekuci (vymáhaná povinnost) se jedná, od kdy je exekuce nařízena, zda je odložena pravomocně, zastavena pravomocně a další.

Není však možné zjistit údaje o exekucích, které vedou soudy, orgány statní správy nebo samosprávy, finanční orgány nebo zdravotní pojišťovny.

Kdy je možný zápis do CEE?

Do Centrální evidence exekucí je možný zápis až po uplynutí lhůty 30 dnů k dobrovolnému plnění, které je určené ke splnění vymáhané povinnosti.
  • oznámení o začátku exekuce
  • pravomocná ustanovení o zastavení a odkladu exekuce
  • vyhláška dražeb
  • zprávy o dražebním roku

Údaje o konkrétních exekucích provádí exekutor dle aktuálního stavu řízení. K odstranění údajů o ukončené exekuci je exekutor povinen toto provést do 15 dnů.

Máte obavy z exekuce?

Do exekuce můžete spadnout i kvůli minimálnímu dluhu. Jestliže se obáváte exekuce, pak je vhodné obrátit se na profesionály, kteří se zabývají řešením exekucí. Takovou společností je bezpochyby NEXTA Consulting. Řešením exekucí se zabývají naši profesionální poradci vždy ve prospěch našich klientů. Vždy je naši prioritou, abychom co nejméně zasáhli do rozpočtu vaší rodiny.

Jaké jsou možnosti řešení exekuce?

Rozhodně není žádoucí, abyste k exekuci přistupovali nezodpovědně. Pokud máte dluhy, je důležité se jim postavit. Existuje několik variant, jak exekuci vyřešit:

  • Oddlužení
  • Oddlužení můžete také znát pod pojmem konsolidace půjček. Jeho podstatou je spojení několika vašich půjček v jednu, s cílem dosáhnout jedné úrokové sazby, minimalizovat případné poplatky a nastavit konkrétní splácenou částku.

  • Vykoupení nemovitosti
  • Jestliže byste měli přijít o vaši nemovitost v exekučním řízení, je lepším řešením nemovitost prodat a získat tak mnohem vyšší finanční obnos než z exekuční dražby. Budete tak mít prostředky na zaplacení vašich dluhů.

  • Odkup pohledávek

Pakliže nemůžete své dluhy splácet, je zde také možnost, že odkoupíme vaše pohledávky.

Chcete se dozvědět více o řešení exekucí s NEXTA Consulting?

Rádi se s Vámi podíváme na váš konkrétní případ, pomůžeme s řešením vaší finanční situace, zodpovíme vaše dotazy a poradíme vám. Kontaktujte nás přímo na telefonním čísle 608 815 828 nebo elektronickou formou, pomocí kontaktního formuláře.