Loading color scheme

Exekuce vyklizením

Exekuce vyklizením je vedle odebrání věci jedním ze způsobů exekuce na nepeněžní plnění. Také na exekuci vyklizením jako na ostatní exekuce se vztahují zákonem stanovené procesní podmínky, které musí být naplněné, aby exekuce mohla být provedena.
Mimo procesních podmínek je základní podmínkou vydaná listina oprávněným orgánem v předepsané formě, v níž je uložena povinnost určité osobě něco v určité době plnit.

Jak se rozděluje exekuce vyklizením?

Z hlediska procesního postupu lze výkon rozhodnutí vyklizením rozdělit na:

  • vyklizení bez náhrady
  • vyklizení se zajištěním bytové náhrady nebo přístřeší

Exekuce vyklizením bez náhrady

Výkon rozhodnutí (vyklizení bez náhrady) se provede tak, že věci povinného se odevzdají povinnému nebo zletilému zástupci rodiny. V případě jeho nepřítomnosti se na náklady povinného dají do úschovy (na 6 měsíců). Pokud si povinný věci v této době nevyzvedne, věci se prodají a výtěžek je poukázán povinnému po srážce nákladů úschovy.

Exekuce vyklizením se zajištěním náhrady

Výkon rozhodnutí (vyklizení s bytovou náhradou nebo přístřeším) se provede přestěhováním věcí povinného. Odmítne-li povinný bytovou náhradu, klíče budou po 6 měsíců uloženy u soudu a povinný je na tuto skutečnost upozorněn. Pokud do 6 měsíců nebude povinný bytovou náhradu užívat, práva na ni zaniknou.

Jste v nesnázích a pro své finanční problémy se obáváte hrozící exekuce? Ať již máte jakýkoliv důvod, že se zajímáte o exekuce, pak Vám jistě tento článek může pomoci.

Řešení hrozící exekuce

Pokud Vaše finanční problémy nedosáhly až k výkonu rozhodnutí soudu, je ještě šance vše změnit. Neváhejte a obraťte se na odborníky.

Naše společnost NEXTA Consulting se již několik let řešením exekucí zabývá. Ve svých řadách máme neustále školené odborníky s působností po celé ČR. S minimálními náklady Vám ochotně poradí a pomohou při řešení Vaší svízelné situace, například doporučí zprostředkování půjčky. Nastaví citlivě splátky dle Vašich možností, přičemž nemovitost zůstane ve Vašem vlastnictví, aby se zabránilo jakémukoliv spekulativnímu nakládání s Vaším majetkem. Díky spolupráci s exekutory již mnoho let, řeší naši odborní pracovníci problémy s exekucemi bez zbytečných průtahů a diskrétně. Na nic již nečekejte a obraťte se na nás!