Loading color scheme

Počet exekucí v pololetí roku 2013 klesl o třetinu

Exekutorská komora uvedla informaci, že exekucí v České republice výrazně ubývá. Oproti loňskému roku v porovnání s prvním pololetím je pokles o více než 30 procent. Je sice pravdou, z kraje loňského roku výrazně stoupl počet exekucí ještě před snížením advokátních odměn, ale i s ohledem na tento fakt počty exekucí klesají!

Co stojí za snížením počtu exekucí?

Podle prezidenta exekutorské komory Jiřího Proška může za pokles počtu exekucí především osvěta!

Dalším velkým plus je novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, která vstoupila v platnost počátkem letošního roku 2013. Součástí novinek novely je od ledna předžalobní výzva a pravidla pro spojování řízení.

Co je předžalobní výzva?

Pomocí předžalobní výzvy vyzývá věřitel dlužníka, aby zaplatil svůj dluh. Jedná se o vstřícný krok věřitele. Tento nástroj se objevil v novele exekučního řádu až počátkem letošního roku a v novele figuruje jako "výzva k plnění".

Věřitel sice není povinen posílat předžalobní výzvu, pokud jí ale dlužníkovi zašle alespoň 7 dnů před podáním žaloby, pak má nárok na náhradu nákladů soudního řízení.

Všude kolem nás je spousta informací, jak má člověk předcházet exekucím. V životě ale může nastat spousta situací, které jen ztěží ovlivníte a pokud nemáte našetřených dost finančních prostředků, pak může být exekuce za dveřmi.

Jak řešit exekuci?

Tou nejlepší radou, jak předejít exekuci, je prevence. Pokud jste se ale ocitli tváří v tvář finančním problémům a potřebujete zprostředkovat půjčku nebo pomoci s exekucí, neváhejte kontaktovat Nexta finance. Nexta finance se zabývá řešením exekucí, zprostředkováním půjček, pomůže Vám i s konsolidací půjček a oddlužením.

Na závěr musíme odlišit to, že počet exekucí není roven počtu dlužníků. Exekuci zahájí vždy soud a to na návrh věřitele, takže i když počty exekucí klesají, neznamená to, že ubývá i dlužníků.