Loading color scheme

Exekuce nemovitosti

Dlužíte opravdu velkou finanční částku a vlastníte nemovitost? Pak může nastat chvíle, kdy exekutor nařídí prodej vaší nemovitosti formou dražby. Kdy tedy může exekutor a za jakých podmínek prodat vaši nemovitost?

Exekutor by měl k prodeji vaší nemovitosti přistupovat až jako k poslední možné variantě exekuce a to především, jestliže vy a vaše rodina v této nemovitosti bydlíte. Druhé omezení souvisí s výší vaší pohledávky. Jestliže dlužná částka nepřesáhne 30 000 korun a zároveň má dlužník v nemovitosti trvalý pobyt. Tato varianta se vylučuje, jedná-li se o dluh za výživné, náhradu za újmy způsobené ublížením na zdraví či trestným činem a také v případě, že by to odporovalo dobré morálce.

Ocenění nemovitosti

Pakliže už dojde k nařízení dražby v rámci exekučního řízení, exekutor určí soudního znalce. Soudní znalec vypracuje posudek, kterým stanoví obvyklou cenu nemovitosti. Obvyklá cena nemovitosti je ta, za kterou takovou nemovitost aktuálně pořídíte.

Vyvolávací cena v dražbě se odvíjí od ceny obvyklé. V prvním kole dražby je ze zákona dána cena 2/3 ceny obvyklé.

Nařízení dražby a její provedení

V době pravomocného určení ceny nemovitosti dochází k vydání dražební vyhlášky, kde je určeno datum a čas dražby. Je určeno také nejnižší podání a podmínky, za jakých se mohou případní zájemci účastnit dražby.

Dražba může probíhat klasicky ve dražební místnosti nebo elektronickou formou, která je mnohem transparentnější než ta klasická varianta. Vítězem dražby se stane ten účastník, který dá nejvyšší podání. Jestliže dojde k situaci, kdy několik dražitelů navrhne stejnou částku v tentýž okamžik, pak se rozhoduje losem.

Udělení příklepu a případné opakování dražby

Po ukončení dražby udělí exekutor příklep vítězi a vydá o tomto usnesení. Existuje také varianta tzv. předražku. Tu může exekutor přidělit zájemci, který má o nemovitost eminentní zájem a neúčastnil se dražby. Takový předražek musí přesáhnout vydraženou částku alespoň o 25 procent.

V případě, že nedojde k vydražení nemovitosti v prvním kole, pak je exekutorem nařízena opakovaná dražba. V následujícím kole dochází ke snížení nejnižšího podání, a to na polovinu obvyklé ceny.

Všichni věřitelé dlužníka mají možnost se o své pohledávky přihlásit. Následně dojde k rozdělení vydražené částky dle pořadí, které určí exekutor.

Obáváte se dražby vaší nemovitosti?

Dlužíte vysokou částku a pravděpodobně vám hrozí exekuce na vaši nemovitost. Pokud se na řešení této situace necítíte, rádi vám pomůžeme s řešením exekuce a dalšími finančními potřebami vaší rodiny jako je oddlužení, zprostředkování půjček atd.. Kontaktujte nás, naši experti vám pomohou.