Loading color scheme

Exekuce společného jmění manželů - vylučovací žaloba

Sháníte informace o tom, jak se vymanit ze spárů exekuce? Co dělat v případě, že Vám přišel výkon rozhodnutí, protože jste neplatili včas své závazky? Vzali jste si půjčku, aniž by o tom věděl Váš manžel/ka, nemohli jste ji z nějakého důvodu splácet a nyní Vám přišla informace o exekuci? Bojíte se, že se o tom manžel/ka dozví? S největší pravděpodobností ano. V případě uspokojení pohledávky lze totiž nařídit exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů.

Co je společné jmění manželů?

Společné jmění manželů je specifická forma spoluvlastnictví, které vzniká sňatkem.

Do SJM patří:

 • všechen majetek, který manželé nabyli za celou dobu trvání manželství
 • všechny dluhy, které za dobu trvání manželství vznikly ať už jednomu či oběma z manželů

Do SJM nepatří:

 • dary
 • dědictví
 • restituce
 • osobní věci
 • věci, které vlastnil každý z manželů ještě před svatbou
 • dluhy, avšak jen ty, které jeden z manželů způsobil nad míru přiměřenou majetkovým poměrům obou

Existuje možnost, kdy se dá majetek manžela vyjmout z exekuce. Musí však splňovat spoustu podmínek. Tato možnost se jmenuje Vylučovací žaloba.

Co je vylučovací žaloba?

Pomocí vylučovací žaloby můžete vyloučit věci z nařízené exekuce. Jedná se o případy, kdy se zabaví majetek vlastníkovi, ne však povinnému (ten na koho je nařízena exekuce) v jedné osobě.

Pokud exekuci provádí soudní exekutor, pak je potřeba ho požádat o vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce, až teprve v případě neúspěchu můžete podat vylučovací žalobu k soudu.

V případě manželů: vylučovací žalobu může jeden z manželů podat, aby ochránil svůj majetek, musí ale prokázat, že:

 • dluh vznikl již před sňatkem
 • vymáhaná částka vznikla sice za dobu trvání manželství, ale jen při používání majetku, který výhradně náležel dlužníkovi proto, že používaný majetek nabyl před manželstvím - darem, dědictvím atd. (viz výše, co nepatří do SJM)
 • uzavřeli smlouvu o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění nebo smlouvu o vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku manželství, a tato smlouva se tala účinnou ještě před tím, než se začal dluh vymáhat

Existuje pomoc před tímto zdlouhavým jednáním?

Dostali jste se do finanční tísně? Obraťte se na nás. Uděláme maximum pro to, abychom Vám pomohli vyřešit vaši exekuci. Naše jednání je velice diskrétní, proto se nemusíte ničeho obávat!

Společnost Nexta Finance Vám poskytne komplexní finančního poradenství.