Loading color scheme

Ochrana majetku nezadluženého manžela

V posledních několika letech jsme se mohli setkat s případy, kdy se jeden z manželského páru zadlužil a do exekučního řízení tak patřil také druhý nezadlužený z manželů. Po nedávném hlasování v české Sněmovně, kdy pro zákon bylo všech 166 přítomných poslanců, se může ledaco změnit.

Kdy bude mít nezadlužený z manželů ochranu?

Jestliže došlo k rozdělení společného jmění manželů, nebude moci exekutor zabavit majetek nezadluženého z manželů. Bude se tedy řídit tím, jak si společné jmění rozdělili. Doposud tomu tak nebylo a exekutor postupoval tak jako by manželé majetek rozdělený neměli. Manžel/ka dlužníka v současnosti musí podat vylučovací žalobu k soudu, ten se poté rozhodne, zda uvedený majetek z exekuce nebo z výkonu rozhodnutí vyloučí. Tento postup je zcela nelogický a otřásá důvěrou v právní stát. Navíc podání takové žaloby podléhá soudnímu poplatku.

Nově se bude pravidlo vztahovat na smlouvy a rozhodnutí zapsaná ve veřejném registru listin o manželském majetkovém režimu.

Co vám exekutor nesmí zabavit?

Očekáváte návštěvu exekutora? Měli byste vědět, co vám exekutor nesmí zabavit. Existuje nezabavitelné minimum, které je stanoveno na základě životního minima. Životní minimum je částka, která stačí na zajištění základních životních potřeb jedné osoby. Čím více je v domácnosti osob, tím nižší životní minimum rodiny je.

Dojde-li v rámci exekuce k mobiliární exekuci, nesmí vám exekutor vzít obvyklé součásti oblečení a běžné vybavení domácnosti, snubní prsteny, pomůcky, potřeby a další věci nezbytné k léčbě Vaší či dalšího člena domácnosti nebo domácí zvíře.

Jestliže máte doma hotovost, exekutor vám musí ponechat částku ve výši dvojnásobku životního minima. Pokud jste podnikatel, exekutor vám nesmí zabavit věci, které potřebuje k výkonu své činnosti.

Jak postupovat pokud vám hrozní exekuce?

Rozhodně „nestrkejte hlavu do písku“ a nestavte se k problémům zády. Je velice důležité, abyste začali svou situaci řešit. Nemáte-li dostatečné zkušenosti a znalosti pro řešení exekuce, doporučujeme obrátit se na odborníky z NEXTA Consulting s.r.o..

Jak tedy vyřešit Vaši exekuci?

Kontaktujte nás. Naše praxe a letitá spolupráce se soudními exekutory Vám zaručí, že námi navrhované řešení bude diskrétní a co nejjednodušší. Exekuce řešíme s nejnižšími náklady a s citlivým a individuálním přístupem ke každému klientovi.