Loading color scheme

Jak poznat falešné exekutory

Při vymáhání dluhů se dlužnící (povinní) nesetkávají jen s opravdovými soudními exekutory, ale množí se případy, kdy se za exekutora někdo vydává. Exekuce, zdá se, slibuje dobrý výdělek i nezúčastněným, kteří si vydělávají na úkor druhých.

Jaké finty falešní exekutoři používají?

Někdo se může vydávat za vykonavatele soudního exekutora. Použije nějakou listinu nebo jen vizitku, kde se objeví slovo exekutor, a nic netušícího, ale hlavně zastrašeného a udiveného, dlužníka navštíví a začne například sepisovat majetek.

Někdo se neoznačí tím správným termínem, ale vymyslí si nějaké sousloví, které budí dojem, že má něco společného se soudním exekutorem. Může to být například exekuční inspektor. Nic takového exekuční řád nezná.

Jiní vychytrálci si dokáží vymyslet celé exekuční řízení od začátku až do konce a uvedou jak dlužníka, tak věřitele v omyl.

Jindy dochází k padělání exekučních příkazů. Na základě falešných dokladů může dojít například ke srážkám ze mzdy. Padělatel na listinu uvede číslo svého soukromého účtu a dlužník žije v domnění, že splácí, ale bohužel na špatný účet.

Kdo může ve věci exekučního příkazu jednat?

Soudní exekutor

Soudní exekutor je pověřen exekutorským úřadem a vykonává soudně nařízené exekuce. Řídí se exekučním řádem, nebo občanským soudním řádem. Exekuci provádí přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy nebo zřízením exekutorského zástavního práva. Případně může přistoupit k prodeji majetku.

Exekutorský koncipient

Exekutorský koncipient je zaměstnancem soudního exekutora a vykonává u něj právní praxi. Touto činností směřuje ke složení exekutorské zkoušky. Soudní exekutor ho může pověřit (písemně) prováděním úkonů, které jsou jinak předmětem jeho činnosti. Nejedná se však o o vydání exekučního příkazu, vydávání rozhodnutí prodejem nemovitosti, vykonání dražby nebo zřizování exekutorského zástavního práva.

Vykonavatel soudního exekutora

Vykonavatel soudního exekutora je taktéž zaměstnán u soudního exekutora a ten ho pověřuje prováděním úkonů, které podle občanského soudního řádu může vykonavatel provádět. Může provést prohlídku dlužníka a jeho místností, zajistit sepsané věci, nezajištěné věci označit a sepsané věci prodat v dražbě.

Hrozba exekuce řešení

K ničemu, o čem jsme výše psali, nemusí dojít, pokud se rozhodnete řešit exekuci včas.

Konsolidace půjček, výkup nemovitosti nebo oddlužení jsou možnosti, jak se vyhnout exekuci.

Obraťte se na Nexta Finance a řešení máte na dosah.