Loading color scheme

Jak probíhá dražba a lze zastavit?

Dražby na základě exekuce jsou veřejně dostupné. Na internetovém portále dražeb naleznete popis objektu, informace o lokalitě a termínu aukce a samozřejmě vyvolávací cenu. Exekutorská komora tak dosahuje větší transparentnosti a také vyšší počet zájemců a tím pádem vyšší výtěžek z dražby.

Movité věci jsou obvykle prodávány za třetinové ceny odhadu. Nemovitosti se pohybují okolo 2/3 odhadní ceny. Největší zájem bývá o nářadí nebo elektroniku. Nemovitosti jsou oblíbené dle lokality a stavu nemovitosti.

Jak probíhá dražba

Exekutor by měl k dražbě nemovitosti přistupovat až jako k poslední variantě. V dražbě jsou zahrnuty exekutorovi náklady, pohledávka věřitele, případné pokuty a úroky.

Dražbu nemovitosti provádí exekutor z exekučního titulu, případně dražební společnost, a to na základě vydaného vykonatelného příkazu.

Celou dražbu nemovitosti hradí dlužník. Cena dražby se pohybuje mezi 10% - 20% z vydražené částky. Jestliže ani vydražená částka nebude dostatečná na pokrytí pohledávek, bude povinný stále dlužit zbylou částku. V případě, že vaše nemovitost projde insolvenčním řízením, oddlužením, pak nebudete dlužit již nic.

Jaký je rozdíl v dražbě od exekutora a insolvenčním správcem

V případě dražby exekutorem jsou z vydražené částky hrazeny vaše pohledávky podle pořadí, v jakém byly dány na katastr nemovitostí. Jestliže vydražená částka nebude dostačující na všechny vaše pohledávky, pak budete zbylé částky i nadále dlužit.

Insolvenční řízení probíhá jiným způsobem. Insolvenční správce se souhlasem soudu má za úkol co nejlépe zpeněžit vaši nemovitost tak, aby bylo uhrazeno co největší množství pohledávek.
Nemovitost může prodat mnoha způsoby a to i prostřednictvím realitního trhu a některé z realitních kanceláří. Nemovitost může prodat formou dražby i aukcí. Se souhlasem soudu může vaši nemovitost odprodat osobě vám blízké. Insolvenční řízení má pro dlužníka nemalou výhodu. I v případě, že se insolvenčnímu správci nepodaří zajistit dostatek finančních prostředků na pokrytí vašich pohledávek, bude dlužník od jeho zbývajících dluhů oproštěn.

Potřebujete pomoci zastavit hrozící dražbu?

Naše společnost NEXTA Consulting s.r.o. zajišťuje svým klientům veškerý finanční servis. Pomáháme našim klientům řešit jejich tíživou finanční situaci a hrozící exekuční řízení či dražbu. Kontaktujte nás, rádi pomůžeme také vám.