Loading color scheme

Exekuce: kolik vám zůstane po srážce ze mzdy

Zajímají vás otázky týkající se exekuce, a to je dobře, protože v dnešní době je dobré znát informace a vědět, co se děje.
Už jste slyšeli o srážkách ze mzdy, ale nevíte, co si pod tím máte představit?
Nevíte, kolik vám zbude po srážkách ze mzdy?
Existuje tzv. základní částka, kterou vám vzít nemohou.

Výpočet tzv. základní částky

Základní částka se stanovuje určitým výpočtem.

V úvahu se bere čistá mzda dlužníka a u něj se tzv. nezabavitelná částka vypočítá následovně:
Ze součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení (3410,- + 5687,- = 9097,-) se vypočítají dvě třetiny a výsledek je nezabavitelná částka na povinného.
Ta v roce 2013 činí 6065,-.

Do základní částky se zahrnou i částky na každou vyživovanou osobu a manžela. Vypočítají se následovně:
Z nezabavitelné částky na povinného se vezme jedna čtvrtina, která v roce 2013 činí 1516,-.

Na závěr se jednotlivé částky sečtou a zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Vzniklá základní částka se odečte od čisté mzdy. To, co je nad ní, je předmětem srážek ze mzdy.

Jak předcházet exekuci?

Pokud jste se dostali do prodlení s placením dluhů, je na místě komunikovat a odpovídat na korespondenci. To poslední, co věřitel opravdu chce, je exekuce. Pro něj jsou prioritou okamžité peníze a pokud nemůžete pokračovat ve splátkách v takové výši, jakou jste si původně nastavili, určitě se najde řešení, kdy si budete moci částku splátky ponížit. Lepší je řešit splátky než řešit exekuci.

Možná jste se dostali do spleti splátek na různé půjčky a nyní si se splácením nevíte rady. Pomůže vám konsolidace půjček, kdy se vaše splátky sejdou v jednu jedinou a vy neztratíte přehled. Svěřte své splátky odborníkům, kteří vám poradí, jak se ve splátkách zorientovat.

Co dělat při exekuci?

Ať se snažíte exekuci předejít nebo jste se už do exekuce dostali, neváhejte a obraťte se na tým
NEXTA FINANCE, s.r.o., kde s vámi finanční odborníci proberou vaši situaci a navrhnou to nejlepší řešení!