Loading color scheme

Komu může ještě pomoci Milostivé léto?

Akce Milostivé léto byla vyhlášena 28. října 2021 a končí 28. ledna 2022. Tato akce je pouze pro některé věřitele a ne každý na ni dosáhne. Zbývá ještě posledních několik dní, kdy můžete vyřešit své exekuce.

Co je principem Milostivého léta?

Jedná se o příležitost, jak je možné se zbavit některých exekucí. Zaplatíte původní dluh a správní poplatek a stát vám ostatní sankce, úroky z prodlení a přidružené náklady odpustí. Vymáhané dlužné částky se tak v mnoha případech mohou zásadně snížit.

Komu je akce určena?

Akce Milostivé léto je určena lidem s exekucí, kde je oprávněným, tedy věřitelem, veřejnoprávní subjekt. Velmi často se jedná o dluhy za černou jízdu v MHD, dluhy na nájmech v obecních bytech, dále pak dluhy za nezaplacené energie, u některých dodavatelů nebo za svoz odpadu. Zahrnuty jsou zde i dluhy za nezaplacené zdravotní pojištění, pokuty, ale také koncesionářské poplatky a podobně.

Kolika dlužníkům může Milostivé léto pomoci?

V současné době běží přibližně 720 tisíc exekucí. Z těchto pak může Milostivé léto využít zhruba 100 tisíc dlužníků. Stát tak získá alespoň část svých pohledávek a pomůže svým občanům z tíživé životní situace.

Pro jaké exekuce neplatí Milostivé léto?

Existují případy, kdy není možné využít akce Milostivé léto. Jedná se o dluhy, kdy je oprávněným soukromý subjekt. Jedná se především o bankovní a nebankovní půjčky, nezaplacené telefonní účty nebo nájem u soukromého vlastníka. Využití akce nepřipadá v úvahu ani v případě, kdy dluh je odkoupen soukromým subjektem. Ani osoby, u kterých probíhá oddlužení, tedy insolvence, nemohou využít možnosti akce.

Kdy musí být dluh splacen?

Jakmile bude zaplacena dlužná jistina a správní poplatek, který má funkci náhrady nákladů pro exekutora, je považována exekuce za uzavřenou. Je nutné se na konkrétní výši dlužné jistiny informovat u konkrétního exekutora.

Jsou do akce zahrnuty i jiné subjekty než státní instituce?

K akce Milostivé léto se přidala celá řada soukromých subjektů. Podmínky každého subjektu se však mohou lišit.

Chcete pomoci s vyřešením vašich exekucí?

Ať už spadáte do skupiny, která může využít Milostivé léto, či nikoli, kdykoli se na nás můžete obrátit. Naši poradci vám pomohou sestavit žádost, získat informace o exekuci, případně celou situaci vyřeší společně s vámi. Kontaktujte nás, pomůžeme i vám z tíživé životní situace.