Loading color scheme

Na odměnu z dohody o provedení práce se exekuce nevztahuje

Odměny z dohody o provedení práce jsou vlastně jediným zdrojem příjmu nad životní minimum, na které bez Vašeho svolení, exekutor nemůže.

V našem státě je již mnoho tisíc lidí, kteří se ne vlastním zaviněním (ztráta zaměstnání z důvodů propouštění, dlouhodobá nemoc a podobně) dostali do dluhových pastí a následně do exekucí. Dohoda o provedení práce je tedy jedinou možností, kde je možné si přivydělat na nájem, energie a další, aby zde nebylo o mnoho tisíc lidí více bez domova.
K 1.lednu 2007 zákonem č. 264/2006 Sb. ve výčtu příjmů podléhajících srážkám při výkonu rozhodnutí dle ust. § 299 odst. 1 o.s.ř. i nadále odměna z dohody o provedení práce není uvedena a proto jsou exekuční srážky z dohody o provedení práce nepřípustné.

Co lze z dohody o provedení práce srazit?

  • pojistné na důchodové spoření
  • pojistné na sociální zabezpečení
  • daň z příjmů, resp. zálohu na ni
  • a příspěvek na státní politiku
  • nevyúčtované zálohy na cestovné a vyplacené zálohy na odměnu, kterou je zaměstnanec povinen vrátit proto, že zaměstnanec nesplnil podmínky k výplatě odměny.
  • srážky k úhradě odborových členských příspěvků, pokud je toto ujednání v kolektivní smlouvě a souhlasí-li i zaměstnanec.

Máte exekuci nebo někdo z Vašich příbuzných nebo přátel?

Nikdy nezůstávejte s finančními problémy sami. Obraťte se na odborníky. V těchto svízelných situacích je jistě na místě řídit se rčením: „Víc hlav, víc ví.“

Řešením exekucí se zabývá společnost Nexta Consulting. Společnost Nexta Consulting s.r.o. působí na našem trhu v oblasti finančního poradenství a řešení exekucí již od roku 2009. Nexta Consulting má ve svých řadách školené odborníky na řešení exekuce s působností po celé ČR. Za minimální poplatky Vám nejen poradíme, ale i pomůžeme vyřešit svízelnou situaci Vám i Vašim blízkým například půjčkou nebo konsolidací půjček. Citlivě nastavíme splátky Vašich dluhů dle Vašich možností. Díky dlouholeté spolupráci se soudními exekutory Vám pomůžeme vyřešit problémy s exekucemi diskrétně a bez zbytečných průtahů.

Řešte své finanční problémy i případné exekuce ihned. Neváhejte nás kontaktovat.