Loading color scheme

Jak vznikne exekuce?

V tomto článku vám zodpovíme spoustu otázek týkajících se exekucí. Například: Jak exekuce začíná? Co předchází exekučnímu řízení? Oznamuje exekutor uvalení exekuce na vaši osobu? Rádi byste se bránili, ale nevíte jak na to?

To vše a ještě mnohem více se dozvíte v následujících řádkách.

Exekuce je v dnešní době celkem běžná věc. Mohli jste o ní slyšet od přátel nebo sami máte osobní zkušenost s exekučním řízením. Na člověka může být uvalená exekuce raz dva, ani netušíte, jak se to vše seběhlo. Podle statistik, exekucí trpí každý desátý Čech starší 15 let.

Co je exekuce?

Exekuce je jednoduše výraz pro vymáhání dluhů. Stát schvaluje exekuci, podle stanovených pravidel. Mohli jste vidět inzeráty na vymáhání dluhů, to ale z exekucí nemá nic společného. Nejsou při takovém procesu dodržována státem stanovená pravidla a často se i porušuje zákon.

Exekuci uvaluje exekutor, který ji provádí na návrh věřitele. Exekutor je fyzická osoba, která musí mít právnické vzdělání, dostatečnou praxi a je jmenována exekučním úřadem, aby mohla provádět exekuční a jiné činnosti dle exekučního řádu. V České Republice musí být exekutor registrován v Exekutorské komoře ČR. Pokud jste s činností exekutora nespokojeni a nevíte, jak se bránit, můžete se právě obrátit na Exekuční komoru ČR, kde získáte potřebné informace.

Exekuce začíná nesplaceným dluhem. Právě věřitel začíná nesplacenou částku řešit exekucí, aby dostal své peníze zpět. Proces exekuce začíná exekučním titulem, který musí věřitel získat pomocí soudního nebo rozhodčího řízení. Soud rozhodne, zda je návrh v pořádku a stanoví exekutora, který uvalí exekuci.

Jak se bránit před exekucí?

Pokud se domníváte, že je dluh neoprávněný, můžete se bránit. Soud vydá platební rozkaz o zaplacení dlužné částky do 15 dnů od doručení. Dlužník může podat odpor, kdy vzniká soudní řízení, které rozhodne o oprávněném či neoprávněném dluhu. Pokud ale víte, že jste dané dluhy způsobili, je na místě platební rozkaz zaplatit do stanoveného termínu, vyhnete se tak vysokým poplatkům a navýšení exekuce.

Exekutor v případě návštěvy jedná jako úřední osoba. Může požadovat poskytnutí informací o vašem majetku. Zjišťuje si to u zaměstnavatele, u zdravotní pojišťovny, u bank, z katastru nemovitostí apod. Může nařídit blokaci účtu i nemovitosti. Dlužník se pak jako poslední dozví o uvalení exekuce od exekutora. Vymáhat peněžité částky od dlužníka se mohou také srážkou ze mzdy a ostatních příjmů, správa nemovité věci, pozastavení řidičského oprávnění apod.

Už vás navštívil exekutor nebo vám přišel do schránky exekuční příkaz? Obraťte se na nás, my váš problém vyřešíme.