Loading color scheme

Co dělat při neoprávněné exekuci

Neoprávněná exekuce je v České republice poměrně běžným pojmem. Z různých médií se doslýcháme o případech, kdy dojde k neoprávněné mobiliární exekuci na majetku příbuzných a blízkých dlužníka. Dozvídáme se však jen zlomek všech neoprávněných exekucí, než které opravdu proběhnou.

Jak tedy probíhá neoprávněná exekuce

S největší pravděpodobností nikdo z nás takovou situaci nečeká. Jednoho dne zazvoní zvonek a za dveřmi čeká exekutor a následně vám začne oblepovat vybavení vaší domácnosti. Nečekejte, že exekutor bude respektovat víkendy nebo svátky, ale naopak budou je vyhledávat. Exekutor nepotřebuje žádný příkaz od soudu, ani policie nemusí být přítomna při jejich vstupu, ani jasný důkaz o tom, že věci nepatří povinnému (tedy dlužníkovi), nemusí brát zřetel.

Jak se proti neoprávněné exekuci bránit?

Bohužel vám nepomůže stížnost ani žaloba, se kterou byste uspěli jen stěží. Exekutoři jednají ze zákona, nenesou ani zodpovědnost za škodu, kterou způsobí neoprávněným vstupem.

Jediné právo, které máte je takové, že se můžete bránit až po provedení mobiliární exekuce. Je to takzvaná „žádost o vyškrtnutí ze soupisu“. Vaší povinností však je doložit, že tyto věci jsou skutečně vaše. Jako důkaz postačí kupní smlouvy, kopie stvrzenek o zaplacení a podobně. O vyškrtnutí však rozhoduje opět exekutorský úřad, který neoprávněnou exekuci provedl. Je tedy minimální šance, že vaše věci ze seznamu uvolní.

Jakmile uplynou všechny lhůty, můžete se obrátit na nezávislý soud a podat vylučovací žalobu (tzv. excintační žaloba). Následuje soudní přelíčení, při kterém soud stanoví, jestli bude uvedený majetek z exekučního řízení nebo z výkonu rozhodnutí vyloučen. Stejně jako ostatní žaloby, takže podléhá soudnímu poplatku.

Obáváte se exekuce?

Jestliže se obáváte exekuce, není dobré se před ní schovávat, ale naopak postavit se ji čelem. Začněte ji hned řešit, uspoříte si tak nejen zbytečně promrhaný čas, ale také vaše peníze. Čím dříve, tím lépe a následky budou menší.

Ne každý má dostatečné zkušenosti s řešením exekucí, proto je vhodné obrátit se na profesionály, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti řešení exekucí, jako jsou ti ze společnosti NEXTA Consulting.

Jak tedy vyřešit Vaši exekuci?

Kontaktujte nás. Naše praxe a letitá spolupráce se soudními exekutory Vám zaručí, že námi navrhované řešení bude diskrétní a co nejjednodušší. Exekuce řešíme s nejnižšími náklady a s citlivým a individuálním přístupem ke každému klientovi.