Loading color scheme

Typologie dlužníků

Češi dluží bankám a nebankovním společnostem více než 1,2 bilonu korun. Podle statistiky každý druhý Čech čerpá nějaký úvěr, či půjčku případně hypotéku. Půjčujeme si především na bydlení, auto, vybavení domácnosti či nákup elektroniky.

Společnost APS zabývající se správou pohledávek se pokusila dlužníky v ČR zařadit do skupin podle přístupu ke svým závazkům či způsobu komunikace v případě nesplácení závazků.

Typy dlužníků

Seriozní dlužník

Tento typ dlužníka cítí zodpovědnost za své závazky, mezi ně patří polovina zadlužených klientů. Uvědomuje si své závazky a ví, že za ně nese odpovědnost. Měl v určitém období v životě smůlu (ztráta zaměstnání, nemoc), což mu znemožnilo řádně své dluhy splácet. Seriozní dlužník by rád řešil svoji finanční situaci, ale neví jak. Vyhýbá se komunikaci s věřitelem, situace je mu trapná, protože nemá na splátky.

Oběti

Dluh tomuto typu dlužníků vznikl cizím zaviněním nebo se stali obětí podvodu (ručení za půjčky přátelům, zadlužení se pro partnera apod.). Mezi ně patří každý osmý dlužník. Neuvědomují si, že dluh musí splácet, i když peníze využil někdo jiný. Jakmile pochopí, že jiná cesta nevede, snaží se dluh splatit, aby byli opět bez dluhů.

Chronický dlužník

prakticky se nevyzná ve finančních produktech a nechápe případné následky při nesplácení dluhů. Sem patří většinou muži nad 60 let, a je to téměř každý desátý člověk. Chtěli pomoci rodině či dětem a potom jim tzv.došel dech. Je nutné tyto dlužníky citlivě seznámit s možnými riziky (soudní příkaz, exekuce) při nesplácení závazků.

Provinilý dlužník

Jejímž představitelem je většinou žena ve věku nad 50 let. Finanční problémy nastanou především ztrátou zaměstnání. Cítí morální povinnost dostát svým závazkům, ale chybí dostatečné příjmy. Je u nich patrná vůle se dluhů zbavit.

Schopný kličkař

Jedná se hlavně o muže do 30 let, tvoří 8% dlužníků, kteří jsou zvyklí na dluhy a exekuce. Nevlastní žádný majetek, jeho příjem je nepravidelný, ale umí si i dobře vydělat. Tito dlužníci tvrdí, že nemohou splácet vyšší částky na splátku dluhů, ale je na nich patrné, že nemají přílišnou snahu dostát svým závazkům.

Samoživitelka

jde většinou o ženy do 30 let, (až 6% dlužníků), které vychovávají především předškoláky a aby zajistily všechny i nadstandartní potřeby dětí, příliš se jim nedaří uspokojovat své závazky.

Pomoc ve finanční nouzi

Máte-li tyto finanční problémy a nevíte si rady, neodvracejte se od nich, ale řešte je!
Obraťte se na nás, v řešení finančních problémů, jako je exekuce, konsolidace půjček či oddlužení, se NEXTA Consulting řadí na přední místa!